Memoriam

Wat schrijf je als je gevraagd wordt om als ouders in al je verdriet en gemis een In Memoriam te schrijven voor deze site, die hoogstwaarschijnlijk de interesse van de bezoeker heeft gewekt omdat hij of zij - al dan niet direct - geconfronteerd werd met dezelfde ziekte, waarmee onze dochter en de moeder van onze kleinkinderen, die door één van haar behandelende artsen omschreven werd als slim, mondig en autonoom, ruim drie jaar een ongelijke strijd moest leveren en die haar, ondanks alle goede zorg en aandacht die zij tijdens deze rollercoaster van haar ziekte mocht ontvangen, toch heeft doen besluiten om vooral als een deel van haar nalatenschap vanuit haar persoonlijke ervaring aan het hele proces van ziek-zijn voor toekomstige lotgenoten meer structuur te bieden, door in alle openheid samen met een lotgenote, maar vooral samen met haar liefdevolle omgeving, alle ins en outs te vertalen in het oprichten van Pink Mama?....

"TROTS"