Met kinderen

Met kinderen

  • Veiligheid, betrokkenheid en eerlijke communicatie op het niveau van het kind zijn erg belangrijk. Zo voelt het kind dat hij/zij erbij hoort. Deel de gevoelens met elkaar. Zo voorkom je achterdocht en fantasieën en voorkom je ook dat ze ‘het’ van anderen horen.
  • Gebruik woorden en taal die bij jou horen en aangepast aan het kind en zijn/haar leeftijd. Niet alleen bij de diagnose en start van de behandeling, maar betrek het kind blijvend bij het ziekteproces.
  • Kinderen hebben antennes en zijn veerkrachtig! Neem de tijd. Zorg dat het gezin bij elkaar is. Ieder hoort dan hetzelfde verhaal en er is gelegenheid elkaar te steunen. Realiseer je hierbij dat het nooit het goede moment is om slecht nieuws te brengen.

Voor meer tips kun je de notebook bestellen.