header

Partners en naasten

Partners en naasten

  • Probeer een evenwicht tussen geven en nemen te bewaren. Ben zoveel mogelijk open en eerlijk tegen elkaar.
  • Vervelende gevoelens over de scheefgroei in een relatie kunnen en mogen besproken worden met een therapeut/psycholoog.
  • Een naaste heeft recht op: erkenning en begrip, op begeleiding en bijstand van hulp- en zorgverleners, op privacy wanneer hij/zij zegt met rust gelaten te willen worden, op verdriet zonder zich daarvoor te moeten schamen.
  • Maak het onderwerp seksualiteit bespreekbaar met je partner en of iemand anders. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen, wanneer dit voor jou een probleem is.