header

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering

Wat je nog extra vergoed krijgt, is per aanvullend pakket verschillend. Denk hierbij aan reiskosten, extra vergoeding pruik, fysio, medicijnen. In vele gevallen kun je ook, wanneer iets niet extra vergoed wordt, verzoeken om een coulanceregeling. Jouw behandelend arts moet hiervoor wel een machtiging schrijven. Deze kun je indienen met de vermelding van ‘coulancevergoeding’ bij jouw zorgverzekeraar. Het is altijd handig om even telefonisch contact op te nemen met jouw zorgverzekering. Schroom niet om kosten te declareren ook al zit het niet in jouw pakket. Nee heb je, ja kun je nog altijd krijgen!

  • Voor het einde van een jaar kun je nog kiezen om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Laat je goed voorlichten welke verzekering het beste zou passen in jouw situatie. Vaak worden alle premies in oktober bekend gemaakt door de verzekeraars. Vanaf dan is het weer mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Overstappen kan in principe tot 1 januari van het volgende jaar (dus uiterlijk tot en met 24:00 uur op 31 december).
  • Dankzij de overstapservice, een dienst van alle zorgverzekeraars in Nederland, zorgt de nieuwe zorgverzekeraar ervoor dat de oude zorgverzekering en pakketten van de verzekerde per 1 januari worden opgezegd en dat de nieuwe zorgverzekering op 1 januari ingaat. Zodra je bent overgestapt, loopt je oude zorgverzekering nog door tot en met 31 december.
  • Er geldt een acceptatieplicht voor zorgverzekeraars voor de basisverzekering. Verzekeraars hanteren in sommige gevallen echter een medische acceptatie voor de aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Dat is vooral het geval bij polissen waarbij de dekking bovengemiddeld is.