Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering

Wat je nog extra vergoed krijgt, is per aanvullend pakket verschillend. Denk hierbij aan reiskosten, extra vergoeding pruik, fysio, medicijnen. In vele gevallen kun je ook, wanneer iets niet extra vergoed wordt, verzoeken om een coulanceregeling. Jouw behandelend arts moet hiervoor wel een machtiging schrijven. Deze kun je indienen met de vermelding van ‘coulancevergoeding’ bij jouw zorgverzekeraar. Het is altijd handig om even telefonisch contact op te nemen met jouw zorgverzekering. Schroom niet om kosten te declareren ook al zit het niet in jouw pakket. Nee heb je, ja kun je nog altijd krijgen!

Voor meer tips kun je de notebook bestellen.